o projektu 2.png

Projekt Znojmo – Zdravé město se zaměřuje na zvýšení kvality života obyvatel, zvýšení zájmu obyvatel o životní prostředí ve městě a jeho okolí, spolupráci
s veřejností, zdravý životní styl a zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni. Projekt si dále klade za cíl zlepšovat vztahy a vytvářet nová partnerství prostřednictvím spolupráce ve všech oblastech života.

Cíle projektu budou naplňovány prostřednictvím programu místní Agenda 21 (MA21), což je oficiální metoda zvyšování kvality veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Více o MA21 najdete v záložce Zdravé Znojmo a místní Agenda 21.

Město na tomto projektu intenzivně spolupracuje s mnoha organizacemi a dalšími subjekty působícími ve Znojmě. Mezi naše hlavní partnery se řadí všechny znojemské základní a mateřské školy, Dům dětí a mládeže Znojmo, Vodácký oddíl NEPTUN Znojmo, Cyklo Klub Kučera Znojmo, Správa Národního parku Podyjí, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Český svaz ochránců přírody – ZO IRIS 65/01 Znojmo, RC Maceška, JUNÁK Znojmo, Okrašlovací spolek Znojmo, SOŠ
a SOU Dvořákova a Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě.

Z městských příspěvkových organizací na projektu spolupracuje Městská zeleň, Městská policie, Městské lesy, Městská knihovna a Znojemská beseda.

Historie projektu

2013

  • V září 2013 vstoupilo Město Znojmo do asociace Národní síť Zdravých měst ČR a zahájilo tak projekt Zdravé město. Účast v projektu je ale běh na dlouhou trať. Znojmo se nyní bude snažit postupně plnit nastavená kritéria, aby se stalo kvalitnějším místem pro život. Deklarace_Znojmo_Zdrave_mesto.pdf

2014

  • V každoročním hodnocení měst bylo Znojmo nadmíru úspěšné – z kategorie „zájemců“, ve které byla dosud, postoupilo rovnou do o dvě třídy vyšší kategorie C. Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj a pro místní Agendy 21 již uzavřela všechna hodnocení za rok 2014 a rozdělila kategorie pro jednotlivá města. Znojmo plnilo kritéria zaměřená na udržitelný rozvoj a partnerství v minulém roce natolik úspěšně, že přeskočilo kategorii D
    a ze zájemců postoupilo rovnou do kategorie C. Pro splnění kategorie C je potřeba pořádat minimálně dvě plánovací akce s veřejností ročně, pravidelně uveřejňovat zprávy o místní Agendě 21, spolupracovat s neziskovým a podnikatelským sektorem a zapojit je do aktivit místní Agendy 21. Dále je potřeba mít také ustanovený oficiální orgán samosprávy pro MA21, kterým je ve Znojmě komise – poradní orgán rady města, a mít zastupitelstvem města schválený oficiální dokument k MA21. Podmínkou pro naplnění kategorie C je také pořádání osvětových kampaní, aktualizace webových stránek, realizace osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, pořádání Fóra zdravého města a pravidelné vzdělávání koordinátora projektu Zdravé město. Mezi důležité podmínky patří také schválená finanční podpora aktivit MA21 a pravidelné projednání Výroční zprávy o MA21 a Plánu zlepšování (naleznete v záložce Dokumenty).
  • Dne 20. 5. 2014 proběhlo historicky první veřejné projednání, tzv. Fórum Zdravého města Znojma, kde u jednotlivých tematických stolů probíhala diskuze
    a formulace problémů v daných oblastech očima obyvatel města. Fórum definovalo šestnáct nejožehavějších problémů či témat, které byly následně podrobeny ověření ve veřejné anketě, ze které vzešlo sedm ověřených problémů. Tyto problémy byly dále rozpracovány do tzv. Komunitního plánu zdraví a kvality života města Znojma na léta 2014 - 2015, který naleznete zde: Dataplán. Posláním komunitního plánování je zajistit, aby se město rozvíjelo podle potřeb těch, kdo v něm žijí, a názory obyvatel byly při plánování rozvoje města zohledňovány. Proces komunitního plánování je ovšem procesem dlouhodobým. Není možné z důvodů finančních, organizačních, technických a dalších veškeré problémy obratem vyřešit. Komunitní plán je však nástrojem určení priorit a stanovení zcela konkrétních cílů, kam postupovat a čemu se věnovat.

 

 

Kontakt

  

 plakátkyweb 002

 

Město Znojmo

Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:

Ing. Petra Mahrová
Odbor územního plánování a strategického rozvoje

Obroková 10

 

email: Petra.Mahrova@muznojmo.cz
tel: +420 515 216 339                      

      +420 739 389 463 

 

logo znojmo

logo mz.png

logo mk.png

 

logo-lesy
 

 logo beseda

 

logo komunit planovani

Kontakt

 

Město Znojmo

Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:

Ing. Petra Mahrová
Odbor územního plánování a strategického rozvoje

Obroková 10

e-mail: Petra.Mahrova@muznojmo.cz
tel: +420 515 216 339                      

      +420 739 389 463

 

 Desktop 001

logo znojmo

logo mz.png

logo mk.png


 logo-lesy

 logo beseda

 

logo komunit planovani ak

Partnerské organizace

 cz-logo-nszm-barva

 

logo Zdrav JMK

logo JMM2

            logo np podyj.jpg

         

          logo sop.jpg

       

            logo vo neptun.jpg

     

        logo_centrum_vodarna.png

 

CKK-20 let-OK1
       

 logo Maceky1

 

         logo okralovac spolek.jpg

    logoillusion men.jpg

 

    logosvse.png

 

      SVCZ barva

 

Produktová mapa Znojemska

 

SOŠ a SOU Dvořákova 

ZŠ a MŠ Pražská

ZŠ Mládeže

ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ

ZŠ nám. Republiky

ZŠ Prokopa Diviše a MŠ

ZŠ Václavské nám.

MŠ Holandská

MŠ Přímětice

MŠ Dělnická

MŠ nám. Armády

MŠ nám. Republiky

MŠ Pražská

JUNÁK Znojmo

Obec Chvalovice