o projektu 2.png

Projekt Znojmo – Zdravé město se zaměřuje na zvýšení kvality života obyvatel, zvýšení zájmu obyvatel o životní prostředí ve městě a jeho okolí, spolupráci s veřejností, zdravý životní styl a zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni. Projekt si dále klade za cíl zlepšovat vztahy a vytvářet nová partnerství prostřednictvím spolupráce ve všech oblastech života.

Cíle projektu budou naplňovány prostřednictvím programu místní Agenda 21 (MA21), což je oficiální metoda zvyšování kvality veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Více o MA21 najdete v záložce Zdravé Znojmo a místní Agenda 21.

Město na tomto projektu intenzivně spolupracuje s mnoha organizacemi a dalšími subjekty působícími ve Znojmě. Mezi naše hlavní partnery se řadí všechny znojemské základní a mateřské školy, Dům dětí a mládeže Znojmo, Vodácký oddíl NEPTUN Znojmo, Cyklo Klub Kučera Znojmo, Správa Národního parku Podyjí, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Český svaz ochránců přírody – ZO IRIS 65/01 Znojmo, RC Maceška, JUNÁK Znojmo, Okrašlovací spolek Znojmo, SOŠ a SOU Dvořákova a Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě.

Z městských příspěvkových organizací na projektu spolupracuje Městská zeleň, Městská policie, Městské lesy, Městská knihovna a Znojemská beseda.

 

 

 

 

Nadcházející události

    8. - 20. 8.   Výstava Spokojení

                      Dánové

            4. 9.   Prezentace projektů

                      Tvoříme Znojmo
          21. 9.   Den bez aut

  8. - 19. 10.  Podzimní dny

                      zdraví

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Tisková kancelář
Obroková 12

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
telefon:
+420 515 216 339                      
+420 730 524 153

 

plakátkyweb 002

Komunitní plánování
sociálních služeb Znojemska